مقاله تبیین نیازهای آموزشی دختران نوجوان در مورد بهداشت باروری از دیدگاه معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تبیین نیازهای آموزشی دختران نوجوان در مورد بهداشت باروری از دیدگاه معلمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوان
مقاله بهداشت باروری
مقاله مطالعه کیفی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: الفتی فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: نوجوانی یکی از دوره های مهم زندگی است که بر بقیه سال های عمر تاثیر قطعی دارد. با برنامه های آموزشی مناسب می توان از بسیاری از مشکلات ناشی از این دوره پیشگیری کرد.
هدف: مطالعه به منظور تبیین نیازهای آموزشی بهداشت باروری دانش آموزان دختر از دیدگاه معلمان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیل محتوایی کیفی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۲ نفر از معلمان دبیرستان های دخترانه قزوین انجام شد. اطلاعات به روش بحث گروهی، بر اساس پرسش های نیمه ساختارمند جمع آوری شد. عناوین اصلی از آن استخراج و کدگذاری شد. هر عنوان به صورت یک مفهوم اصلی و هر مفهوم دارای چند زیر مجموعه بود.
یافته ها: مشکلات جسمی شامل درد قاعدگی، ترشحات تناسلی، اختلال رشد، کم تحرکی، تغذیه ای، کم خونی، کم اشتهایی، بهداشت دهان و دندان، مشکلات روانی شامل تنش، لج بازی، افراط گرایی، افسردگی، مشکل تحصیلی و مشکلات اجتماعی شامل تعامل نامناسب با افراد خانواده و معلمان، دوستان ناباب و دوستان اینترنتی بود. اطلاعات مورد نیاز شامل بهداشت قاعدگی، بیماری های مقاربتی و مسایل جنسی و مهارت زندگی شامل ارتباطی و تحصیلی بودند. منابع اطلاعات شامل مراکز بهداشتی و درمانی، دوره های آموزشی حین خدمت و رسانه ها بودند. با وجود مخالفت همه معلمان با اولین تماس جنسی قبل از ازدواج، اعتقاد بر این بود که جامعه نباید نسبت به این مساله بی توجه باشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می بایست به نقش معلمان در آموزش بهداشت باروری دختران توجه شود.