مقاله تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصیلی
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه
مقاله عوامل سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی نصرآبادی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی پور میثم
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی عوامل سازمانی موثر بر افت تحصیلی دانشجویان، پیامدهای حاصل از افت تحصیلی و بیان راهکارهایی برای کنترل و کاهش این مشکل است. در این تحقیق از روش کیفی (نظریه داده بنیاد) استفاده شده است. در روش نظریه داده بنیاد با ۱۵ دانشجو، ده کارمند و پنج عضو هیات علمی دانشگاه کاشان مصاحبه شد و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. مدل پارادایمی منتج از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سازمانی موثر در افت تحصیلی دانشجویان، که ویژگی ساختاری آموزش در دانشگاه در نظر گرفته شده است، شامل عدم سازگاری با محیط جدید، ادراک ناکارآمدی از رشته، انعطاف ناپذیری، ویژگی ارزشیابی ها و غلبه دروس نظری، است. پدیده های مورد نظر به شش راهبرد کنش و کنش متقابل منتهی می شد. سه عامل مداخله گر شامل فراغت و دسترسی به امکانات فراغتی، بافت جامعه محلی دانشگاه و نسبت استاد و دانشجو، نیز در این راهبردها تشخیص داده شد. نتایج همچنین، نشان داد فقدان مشارکت در محیط یادگیری، هسته تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان است.