مقاله تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی درارزش ویژه برند مبتنی مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی درارزش ویژه برند مبتنی مشتری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله نوع دوستی
مقاله تواضع و فروتنی
مقاله روحیه جوانمردی
مقاله وجدان کاری
مقاله فضیلت مدنی
مقاله ارزش برند
مقاله وفاداری به برند
مقاله آگاهی از برند
مقاله کیفیت ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی میمند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هرندی عطاءاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه وظایفی فراتر از نقش و شرح شغل خود انجام دهند، از طرفی مقوله برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در نیای بازاریابی دارد تا جایی که ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان ها می باشد. در مقاله حاضر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر ارزش برند از دیدگاه مشتری در قالب ارائه مدلی محقق ساخته و نوآورانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق بصورت نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان صفی رستوران های پدیده شاندیز در بخش رفتار شهروندی و بصورت نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از مشتریان در بخش ارزش برند و درقالب پرسشنامه جمع آوری شده است. برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه پودساکف وارگان و برای سنجش ارزش برند از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مطالعات کیم، تانگ و هاولی و آکر طراحی شده، استفاده شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی می باشد همچنین از روش معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیان می دارد که کلیه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنادار مثبتی بر ارزش برند از دیدگاه مشتری دارند.