مقاله تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت نرم
مقاله جنگ عادلانه
مقاله صلح دموکراتیک
مقاله چیره طلبی روشنفکرانه (پساگرامشینی)
مقاله سازه انگاری و نظام جهانی (والرشتاین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان حسینی سیداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جمعه زاده راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم قدرت نرم که در اواخر دهه ۱۹۸۰ جوزف نای آن را ارائه کرد، بخش گسترده ای از ادبیات مربوط به رویکرد غیر مادی به قدرت (به ویژه در ارتباط با امریکا) را در بر گرفته است. نکته مهم، موقعیت انحصاری این نوع «نگرش نای محور» است که باعث شده دیگر آرا و نظراتی که در حوزه تشریح چگونگی کاربست نرم قدرت در سیاست خارجی تقدم و اولویت دارند (مانند نظریه جنگ عادلانه، برداشت صلح دموکراتیک، تفسیر پساگرامشینی از چیره طلبی و…)، مورد غفلت و کم توجهی قرار گیرند. این نوشتار می کوشد تا بر مبنای تشریح بعد نرم افزاری رویکردهای یاد شده در کنار آرای نای، بر این معنا پافشاری کند که در روند نظریه پردازی روابط بین الملل، دیدگاه وی تنها یکی از نظریه هایی است که بر وجه نرم قدرت پافشاری کرده و باید از الگویی فرانای تبعیت کرد.