مقاله تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی رهبری
مقاله رهبری معنوی
مقاله سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده طهران غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه اخیر، با ورود معنویت به تحقیقات سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، با رویکردی توسعه ای و با بهره گیری از مبانی نظری و نظرهای خبرگان، مولفه های رهبر معنوی استخراج و به روش شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر مدل سازی شد. سپس، آثار آن ها بر اثربخشی رهبری بررسی شد. داده های تجربی مولفه های رهبر معنوی و اثربخشی رهبری، که از تعدادی از دستگاه های دولتی جمع آوری و تحلیل شد، نشان می دهد ویژگی های خودآگاهی، انسان دوستی، تقوا، هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان، همچنین وجود سطوح پایین تری از ویژگی های آرمان سازی، مدل سازی نقش و رفتار منصفانه می تواند اثربخشی رهبری را ارتقا دهد. مشارکت دهی شهروندان، تنها، در برخی وضعیت ها سازوکار مناسبی برای ارتقای اثربخشی رهبری است.