مقاله تبیین مفهوم یبوست و مقایسه علل مختلف آن در طب سنتی ایرانی و طب جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: تبیین مفهوم یبوست و مقایسه علل مختلف آن در طب سنتی ایرانی و طب جدید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجابت مزاج
مقاله یبوست
مقاله طب سنتی ایرانی
مقاله طب جدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفرپور سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهدی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یبوست، یکی از شایع ترین عوارض سبک جدید زندگی است. تعریف واحدی از یبوست وجود ندارد. این مطالعه، یک مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون است که پس از تعریف یبوست، به مقایسه علل آن در کتب معتبر طب سنتی با عللی که در کتاب های مرجع طب داخلی ذکر شده می پردازد. سپس علل یبوست از دیدگاه طب سنتی، جمع بندی، دسته بندی و با علل یبوست از دیدگاه طب جدید، تطبیق داده شد.
تعریف یبوست در طب سنتی ایرانی با طب جدید متفاوت است. به طوری که تشخیص یبوست در طب سنتی بسیار زودتر مطرح شده و تعداد موارد طبیعی اجابت مزاج، بیش از تعدادی است که در طب جدید در نظر گرفته می شود. لذا تعریف یبوست در این دو طب، تطبیق کامل با هم ندارد.
نگاه طب سنتی به سلامت و بیماری، نگاهی کل نگر و عمل گرایانه است؛ در حالی که طب جدید با دیدگاه جزء نگر و حس گرایانه، به انسان، سلامت و بیماری می نگرد.
در مجموع به نظر می رسد با اینکه در بعضی از موارد، علل یبوست در این دو مکتب طب، قابل تطبیق است، ولی علل یبوست در طب سنتی، عمل گرایانه تر و با شمول بیشتر است. در حالی که علل یبوست در طب جدید، علی رغم دقت بیشتری که در دسته بندی اعمال شده، شمول کمتری دارد و یبوست های عملکردی با شیوع ۹۰% طبقه بندی مناسبی ندارد.