مقاله تبیین معنای خلافت الهی از منظر جلال الدین دوانی و غیاث الدین منصور دشتکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در معرفت اخلاقی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تبیین معنای خلافت الهی از منظر جلال الدین دوانی و غیاث الدین منصور دشتکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلافت الهی
مقاله صفات متقابل
مقاله کمال علمی و عملی
مقاله انقیاد ممکنات
مقاله جلال الدین دوانی
مقاله غیاث الدین دشتکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سعادت گرایی متفکران یونان ، با ترجمه آثار یونانی به جهان اسلام راه یافت. ارسطو در مباحث اخلاقی خود «ائودایمونیا» را محور مباحثش قرار داد. این واژه در ترجمه های مسلمانان به «سعادت» ترجمه شد و به لحاظ مفهومی تورات مهمی را سپری کرد. متفکران مسلمان بعدها این واژه را با مفهوم «خلافت الهی» پیوند دادند. از آنجایی که فهم درست و تعیین دقیق معنای «خلافت» در مباحث انسان شناسی و اخلاق اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همواره بین مفسران، فلاسفه و عرفا در فهم و تفسیر خلافت انسان در آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه» اختلاف نظر بوده و بحث های فراوانی درگرفته است.
دوانی، استحقاق آدمی برای دریافت مقام خلافت را در توانایی انسان برای دریافت صفات متقابل دانسته و تحقق آن را منوط به کمال علمی و عملی کرده است. منصور دشتکی دیدگاه وی را نپذیرفته و به تفصیل اندیشه دوانی و استدلال های او را رد کرده است. وی بر این باور است که خلافت بدین معناست که آدمی ظل خداوند در میان ممکنات گردد. همان طور که آفریدگان مطیع و منقاد حق تعالی هستند، مطیع و منقاد انسان گردند.
این مقاله در بحث خلافت الهی، به نقد و بررسی آرا این دو متفکر پرداخته است.