مقاله تبیین مدل ساختاری تاثیر ویژگی های فناوری بر تجاری سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان مطالعه موردی پارک علم و فناوری گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تبیین مدل ساختاری تاثیر ویژگی های فناوری بر تجاری سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان مطالعه موردی پارک علم و فناوری گیلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجاری ‌سازی فناوری
مقاله ویژگی‌ های فناوری
مقاله پتانسیل بازار
مقاله پارک علم و فناوری گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالقانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزوندچگینی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمرادی بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجاری سازی فناوری ها نقش اساسی در افزایش رفاه جامعه دارد. توجه شرکت ها به ویژگی های ارائه یک محصول و خدمت نو به بازار، بسیار حائز اهمیت است. یک فناوری باید ویژگی های مختلف و منحصر به فردی داشته باشد تا مورد پذیرش مشتری و مصرف کننده قرار گرفته و بازار مناسبی برای آن محصول یا خدمت به وجود آید. هدف اصلی این مقاله تبیین مدل ساختاری تاثیر ویژگی های فناوری بر تجاری سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان است. پرسشنامه این پژوهش، بین ۱۳۰ شرکت تحت پوشش پارک علم و فناوری گیلان توزیع شده است. با توجه به بازگشت ۹۷ پرسشنامه ارزیابی نهایی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که اگر فناوری ها دارای ویژگی های نوآوری، عمومی بودن، سادگی و سازگاری باشند دارای سطح بازار مطلوب ترند و در نتیجه احتمال تجاری سازی فناوری بالا است. بر اساس یافته ها، بیشترین اثرگذاری بر تجاری سازی فناوری مربوط به متغیرهای سازگاری و سادگی بوده، متغیرهای نوآوری و عمومی بودن فناوری در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند. با توجه به معنادار بودن مسیرهای علی ویژگی های فناوری بر پتانسیل بازار و پتانسیل بازار بر تجاری سازی، می توان گفت که ویژگی های فناوری بر پتانسیل بازار به طور مستقیم تاثیر می گذارد ولی تاثیر ویژگی های فناوری بر تجاری سازی غیرمستقیم و به صورت واسطه ای صورت می گیرد.