مقاله تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابزارهای رضایت شغلی
مقاله پرستاران بالینی
مقاله مفهوم رضایت شغلی
مقاله مطالعه مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محققان تلاش می کنند مولفه های مختلف رضایت شغلی را شناسایی کرده تا مولفه های نسبتا مهم را اندازه گیری نمایند. لازمه این اقدام، تبیین مفهوم رضایت شغلی به درستی و به صورت شفاف است. متاسفانه در بسیاری از موارد بدون وجود تعریف واضحی از این مفهوم، ابزار رضایت سنجی طراحی می شود.
هدف: هدف از این مطالعه، شفاف سازی ماهیت مفهوم رضایت شغلی در متون بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه مروری از نوع یکپارچه است که با جستجوی گسترده متون با استفاده از واژگان کلیدی آنالیز مفهوم، رضایت شغلی و نارضایتی شغلی و بدون محدود کردن آن ها به رشته پرستاری یا بهداشت در پایگاه های اطلاعاتیCINAHL, SID, ERIC, and PsychInfo  Medline, انجام شده است. معیارهای ورود شامل فارسی یا انگلیسی بودن زبان منبع، درج واژه های رضایت یا نارضایتی شغلی در عنوان یا کلمات کلیدی مقالات و چاپ آن ها در مجلات معتبر داخلی و خارجی بود. مطالعات پیشنهادی یا نامه های سر دبیر از مطالعه خارج شدند. بدین ترتیب ۳۸ مقاله که بین سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۲ چاپ شده بودند از نظر موضوع، تعریف رضایت شغلی، زمینه تئوریک جهت سنجش رضایت شغلی، ابعاد، پیامدها و پیش آیندهای رضایت شغلی بر اساس فرآیند تحلیل محتوا بررسی شدند.
یافته ها: در نهایت هفت تم از مقالات استخراج گردید: رضایت شغلی به عنوان یک احساس خوشایند، یک نگرش مثبت به شغل، یک قضاوت، یک ارزش، یک سازه چند بعدی، یک متغیر مستقل (پیشایند) و گاه به عنوان یک متغیر وابسته (پیامد).
نتیجه گیری: مفهوم رضایت شغلی دارای ماهیتی پویا، پیچیده و چند عاملی است، بنابراین برای طراحی ابزارهای جدید رضایت شغلی، باید حتما با توجه به رویکردهای تئوریک آن، جنبه های انتزاعی این مفهوم را به صورت عینی و قابل اندازه گیری تعریف کرد.