مقاله تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی مدیریت راهبردی
مقاله سازمان های پژوهش و فناوری
مقاله مدیریت پژوهش و فناوری
مقاله مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بندریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ویژگی های بارز فرایند توسعه دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ظهور و رشد سازمان های پژوهش و فناوری است. بر این اساس انتظار می رود نقش و جایگاه سازمان های پژوهش و فناوری در اقتصاد دانش محور روزبه روز پررنگ تر و عیان تر گردد. سازمان های پژوهش و فناوری به خاطر ضعف عملکردی به شدت مورد انتقاد هستند و مهمترین دلیل ناکارآمدی آنها ضعف در مدیریت این سازمان ها در سطوح راهبردی است. با توجه به روند سریع گسترش این سازمان ها این مطالعه تلاش نموده است با رویکردی تحلیلی – کیفی به تبیین ضرورت توسعه مدل های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری برای سازمان های پژوهش و فناوری بپردازد.
با توجه به هویت سازمان های پژوهش و فناوری که به طور کامل آمیخته با دانش و فناوری است، اساس رقابت در این دسته از سازمان ها بر ارائه راه حل های یکپارچه مبتنی بر فناوری برای کسب و کارها نهفته است. لذا محور بحث در خصوص مدیریت راهبردی در این حوزه با مفاهیم محیط با تغییرات سریع فناورانه و به تبع آن توانمندی های پویا با تاکید بر نوآوری و کارآفرینی فناورانه عجین شده است. بر این اساس پیشنهاد گردید از آخرین روند تئوری های مدیریت راهبردی با تاکید بر توانمندی های پویا (و نگرش های تکاملی) برای توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری بهره گرفته شود.