مقاله تبیین قلمرو آموزه «امت» در جوامع چند فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تبیین قلمرو آموزه «امت» در جوامع چند فرهنگی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امت
مقاله امت واحده
مقاله ملت
مقاله چند فرهنگی
مقاله جامعه چند فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفایی امان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین قلمرو آموزه «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چند فرهنگی مورد مداقه قرار دهد. «چند فرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفا مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانان ساکن در یک جامعه چند فرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.