مقاله تبیین فرآیند مواجهه مدرسین پرستاری غیرهیات علمی با ابهام نقش حرفه ای: رویکرد نظریه پایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۸۰ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تبیین فرآیند مواجهه مدرسین پرستاری غیرهیات علمی با ابهام نقش حرفه ای: رویکرد نظریه پایه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابهام نقش
مقاله مدرسین پرستاری
مقاله نظریه پایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگویی سیدامیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدرسین پرستاری از جمله تاثیرگذارترین افراد در آینده حرفه پرستاری می باشند. گروهی از مدرسین پرستاری به صورت غیرهیات علمی در این حرفه مشغول به انجام وظیفه می باشند و این امر سبب می گردد تا آنان مشکلات خاص خود را تجربه نمایند. هدف از این مطالعه، کشف فرآیند مواجهه مدرسین پرستاری غیرهیات علمی با ابهام نقش حرفه ای بود.
روش: در این مطالعه کیفی از رویکرد نظریه پایه استفاده گردید. به این منظور، ۱۰ مدرس پرستاری غیرهیات علمی، ۱ معاون آموزش و پژوهش و ۱ رئیس دانشکده در ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت نمودند و داده ها به طور هم زمان از طریق مقایسه مداوم با روش Strauss و Corbin مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: طبقات اصلی در این پژوهش عبارت از نقصان قوانین و شرح وظایف، تنوع محیط کاری، سردرگمی، باورهای رفتاری، مدرک تحصیلی، بازخوردهای نامناسب و ناتوانی در ایفای نقش بودند. تعهد حرفه ای به عنوان مقوله اصلی در این پژوهش نمایان گردید. این عامل بدان معنا است که مدرسین پرستاری در هنگام مواجهه با ابهام نقش حرفه ای با اتکا به تعهد حرفه ای، سعی در ایفای نقش مطلوب می نمایند.
نتیجه گیری: ابهام نقش، پدیده ای پویا و تاثیرگذار بر تعهد حرفه ای مدرسین پرستاری غیرهیات علمی می باشد. از این رو، توجه به عوامل زمینه ساز ایجاد ابهام نقش و تلاش در جهت برطرف نمودن آن ها می تواند بر فرآیند آموزش پرستاری اثرگذار باشد.