مقاله تبیین فرآیند رفتار مشتری مداری مدیریت اقناع رسانه ای تحلیل مسیر عوامل موثر بر مدیریت اقناع تبلیغات شبکه های اینترنتی و ماهواره ای بر خرید و مصرف مخاطبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تبیین فرآیند رفتار مشتری مداری مدیریت اقناع رسانه ای تحلیل مسیر عوامل موثر بر مدیریت اقناع تبلیغات شبکه های اینترنتی و ماهواره ای بر خرید و مصرف مخاطبان
این مقاله دارای ۵۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت اقناع رسانه ای
مقاله ارزش اقتصادی تبلیغات
مقاله انگیزش پیروی از تبلیغات
مقاله گزینش تبلیغات مهم تجاری
مقاله گرایش به تبلیغات تجاری
مقاله میزان اعتماد به نفس
مقاله متغیرهای زمینه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدفی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی تبریزی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تبیین فرآیند رفتار مشتری مداری مدیریت اقناع رسانه ای ]تحلیل مسیر عوامل موثر (ارزش اقتصادی تبلیغات/ انگیزش پیروی از تبلیغات/ گزینش تبلیغات مهم تجاری/ گرایش به تبلیغات تجاری/ میزان اعتماد به نفس/ متغیرهای زمینه ای) بر مدیریت اقناع تبلیغات شبکه های اینترنتی و ماهواره ای بر خرید و مصرف کالاهای تبلیغاتی[ بر مبنای مدل ارتباطی متقاعدسازی رسانه ای (شامل: مبلغین یا پیام دهندگان/ منبع پیام/ کانال یا وسیله انتقال پیام/ ماهیت یا محتوای پیام/ مخاطبان یا گیرندگان و هدف پیام) (در نظریه کارل هاولند) می باشد. در واقع مکانیزم های عمده ای (نظیر: اعتبار منبع پیام/ فرآیند محتوای پیام/ ابزار عامل ارتباطی/ ویژگی گیرندگان پیام) بر روند خرید و مصرف مخاطبان در فضای تبلیغات تجاری شبکه های اینترنتی و ماهواره ای (طبق نظریه: گریث جوویت/ ویکتوریا اودانل) تاثیرگذار می باشند؛ از این رو در مدیریت اقناع رسانه ای قصد و تصمیم گیری در بین مشتریان و مصرف کنندگان بالفعل (شامل: جستجوی اطلاعات/ مقایسه گزینه ها/ انتخاب گزینه مناسب/ …) برای خرید و مصرف آنلاین از فروشگاه های مجازی خاص نه تنها به خود مخاطبان (از جمله: میل و علاقه مخاطبان برای خرید کردن/ احتمال بازگشت مخاطبان به یک وبسایت فروش/ احتمال خرید مجدد مخاطبان از یک فروشگاه مجازی بطور مکرر/ رضایت مخاطبان نسبت به خرید آنلاین و مصرف کالاهای تبلیغ شده/ …) بستگی دارد؛ بلکه باعث می گردد قصد و تصمیم گیری مشتریان و مصرف کنندگان بالقوه (برای خرید و مصرف آنلاین کالاهای تبلیغاتی) نیز از فرآیندی سه مرحله ای (بررسی/ ارزیابی/ اقدام) در بستر توسعه اقتصادی عبور نماید.