مقاله تبیین عوامل موثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی: با تاکید بر نقش عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۸۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تبیین عوامل موثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی: با تاکید بر نقش عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان صنایع و معادن
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله موفقیت سیستم های اطلاعاتی
مقاله عوامل سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف نژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرخانی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محیط رقابتی امروز سازمان های تولیدی و خدماتی همواره به دنبال بهبود کیفیت محصول ها و خدمات خود هستند و در این راستا سیستم های اطلاعاتی از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای این سازمان ها محسوب می شوند، زیرا کیفیت خروجی این سیستم ها نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارد. با وجود این، عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمان، هنوز هم برای بسیاری از سازمان ها پوشیده است. مبانی نظری حاکی از تعدد این عوامل است. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تاثیر عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی در موفقیت سیستم های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است.