مقاله تبیین عوامل شکل دهنده ویژگی های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۲۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تبیین عوامل شکل دهنده ویژگی های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفاع مقدس
مقاله ویژگی های معنوی
مقاله روحیه نظامی
مقاله اسلام
مقاله راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهداروند محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی آشتیانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بویه چمران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روحیه معنوی رزمندگان کشورمان، عامل مهمی در کسب پیروزی ج.ا. ایران در طول هشت سال دفاع مقدس به شمار می آید. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی روحیه مقاومت رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس را شکل داده بود؟ جامعه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ۷۰۰ نفر شامل مدیران، فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که با بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس همکاری دارند. جمعیت نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران، ۲۵۰ نفر است که پس از مصاحبه و گردآوری اطلاعات ۲۰۰ پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق که مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی است، نشان می دهد که اسلام ناب، بیشترین نقش و منافع اقتصادی کمترین نقش را در شکل گیری روحیه مقاومت رزمندگان در دوران دفاع مقدس داشته است.