مقاله تبیین سیاست خارجی آمریکا در مدیریت تحولات انقلابی- عربی: از سازه انگاری تا رویه ها و کنش های مبتنی بر معناهای بیرونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاسی جهان اسلام از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تبیین سیاست خارجی آمریکا در مدیریت تحولات انقلابی- عربی: از سازه انگاری تا رویه ها و کنش های مبتنی بر معناهای بیرونی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه انگاری
مقاله سیاست خارجی
مقاله ایالات متحده آمریکا
مقاله تحولات انقلابی عربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی ثانی آبادی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاست خارجی آمریکا در بحبوحه به وقوع پیوستن تحولات انقلابی عربی، در مسیری از ائتلاف تا یکجانبه گرایی رقم خورده است. اساسا اتخاذ این گونه استراتژی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، از یک سو، مبتنی بر معناسازی نرم در منطقه خاورمیانه در قالب حرکت های ائتلافی و چندجانبه از جمله بسط صلح، امنیت و هنجارهای اخلاقی جهان شمول رخ می دهد و از طرف دیگر یکجانبه گرایی است که پارادوکس دیالکتیک کنترل اذهان عمومی به منظور تداوم منافع مادی و بسط هژمونی را در رفتار خارجی این کشور آشکار ساخته است. بدین گونه، ایالات متحده به منظور مدیریت تحولات انقلابی عربی نیز این رویکرد دیالکتیکی را اتخاذ نموده است. حال سوالی که مطرح می شود این است که اساسا این سبک مدیریت بر تحولات کنونی منطقه خاورمیانه را می توان صرفا با تکیه بر منابع داخلی شکل دهنده به هویت این کشور تبیین نمود؟ در پاسخ به سوال فوق، این مقاله به این نتیجه می رسد که در کنار توجه به منابع معنایی داخلی شکل دهنده به سیاست خارجی دولت آمریکا، بایستی به واکاوی رویه ها و کنش هایی پرداخت که لزوما ملهم از منابع معنایی داخلی این کشور نیز نیستند. این پژوهش به لحاظ روشی از یک روش کیفی مبتنی بر تحلیل و توصیف و به لحاظ گردآوری اطلاعات از منابع استنادی (کتابخانه ای) و مجازی استفاده کرده است.