مقاله تبیین ساختارهای اجتماعی – اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تبیین ساختارهای اجتماعی – اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلایای طبیعی
مقاله سیلاب
مقاله ساختارهای اجتماعی – اقتصادی
مقاله تاب آوری
مقاله حوضه چشمه کیله تنکابن
مقاله حوضه سردآبرود کلاردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بدری سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از مکان های قابل سکونت انسانها در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند. نکته قابل تامل آن است که مخاطرات طبیعی را نمی توان از بین برد بلکه باید با اقدامات کاهشی به مدیریت این پدیده پرداخت و یا این که تاب آوری جوامع در برابر این نوع مخاطرات را بهبود بخشید. بررسی پیشینه مطالعات نشان می دهد ارتقاء تاب آوری ساکنین در برابر بلایای طبیعی، تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی قرار دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ساختارهای یادشده در دو حوضه سیل خیز چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت است. روش شناسی مقاله به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، کمی است لیکن تلاش شده برای حصول به نتیجه دقیق تر، با استفاده از شاخص های ترکیبی و در قالب پرسشنامه، دیدگاه ساکنین منتخب در دو حوضه مطالعه شده، مورد سنجش قرار گیرد. اطلاعات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و بر اساس هدف، از آزمون های متعددی استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عوامل فردی، اجتماعی – فرهنگی و شایستگی جوامع همراه با عوامل زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارند. در عین حال نتایج تحلیل مسیر هم نشان می دهد که عوامل مدیریتی – نهادی (۰٫۹۳۶) و پس از آن عوامل فردی (۰٫۶۱۹) بیشترین تاثیر را در ارتقاء و بهبود تاب آوری ساکنین دو حوضه نمک آبرود و سردآبرود دارند.