مقاله تبیین روش های تامین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی: تعاونگران استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تبیین روش های تامین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی: تعاونگران استان مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوری
مقاله نابرابری درآمد
مقاله کشورهای اوپک
مقاله کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسقلی پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی راد محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفرینی موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب می شود. کارآفرینی فرایند اشتغال زایی و کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع می باشد. اصطلاح کارآفرین به کسی اطلاق می شود که متعهد شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازمادهی، اداره و تقبل کند. کارآفرینان نقش مهمی در حرکت چرخ های توسعه اقتصادی به عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در سطح سازمان ها محسوب می شوند. لذا یکی از مهمترین چالش های پیش روی کارآفرینان و یا شاید مهمترین مانع آنها برای راه اندازی و استمرار کسب و کارشان، تامین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه روش های چهارگانه تامین مالی در طرح های کارآفرینانه استان مازندران می باشد. جامعه آماری، ۱۴۱ کارآفرین بوده اند که تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی ۷۹%، به آزمون فرضیات چهارگانه پرداخته شده است. یافته ها نشان داده اند که تمامی چهار روش تامین مالی هر کدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه کارآفرینان بوده اند. از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روش های استقراض، سهام و منابع داخلی در اولویت های بعدی بوده اند. به علاوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در مجموع آگاهی های کمتری از روش های مختلف و متنوع تامین مالی دارند و تنها روش هایی را مورد توجه و تدقیق قرار داده اند که در جامعه امروزین ما رایج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار می دهند. در پایان نتیجه گیری شده که لازم است نوآوری هایی در این زمینه انجام شود و به دیگر روش های متنوع تامین مالی نیز توجه شود.