مقاله تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائیز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدهی دولت
مقاله سیاست پولی
مقاله تورم
مقاله تئوری مالی سطح قیمت
مقاله نرخ ارز
مقاله مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (۱۳۸۷-۱۳۶۸) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس (۱۹۸۱) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول و افزایش قیمت ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند مدت مشاهده نمی شود. به طور کلی می توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان های نرخ ارز و سیاست های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل مو ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می شود.