مقاله تبیین دیدگاه زنان در درمان اختلال نعوظ همسرانشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تبیین دیدگاه زنان در درمان اختلال نعوظ همسرانشان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نعوظ
مقاله اختلال عملکرد جنسی
مقاله زوجین
مقاله رابطه جنسی
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازگلی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: آذر ماهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه : با توجه به شیوع اختلال نعوظ و تاثیر آن بر زوجین و عدم جستجوی درمان در مردان مبتلا به اختلال نعوظ، مطالعه حاضر با هدف چگونگی درمان مردان مبتلا به اختلال نعوظ از منظر همسران آن ها انجام شد.
روش: نمونه گیری در این تحقیق کیفی به صورت هدفمند از بین مراجعین به مراکز بهداشتی – درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و یک مرکز سلامت خانواده صورت گرفت و تا اشباع داده ها ادامه یافت. درمجموع ۱۶ مصاحبه عمیق ساختار نیافته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری آنها و به روش تحلیل محتوا ی کیفی قراردادی و به صورت مقایسه مداوم داده ها انجام گرفت. شرط ورود به مطالعه، داشتن تجربه حداقل ۶ ماه اختلال نعوظ همسران بود.
یافته ها: یکی از درون مایه های اصلی این مطالعه بی توجهی به درمان بود که با ادغام طبقات «کاهش جذابیت رابطه جنسی برای مرد، نگرش مردسالارانه و میزان ناتوانی دربرقراری رابطه جنسی» مشخص شد. دیگر درون مایه به دست آمده در این پژوهش، سردرگمی در درمان است که با ادغام طبقات «نظرات زن نسبت به مشکل، مداخلات درمانی زوجین و انتظار از درمان» مشخص شد
نتیجه گیری: غلبه مردان و رفتارمنفعل زنان، عامل مهمی در عدم جستجوی مردان مبتلا به اختلال نعوظ می باشد. مشاوره با همسر جهت نحوه تعامل با این مردان، روند کنونی جستجوی درمان مردان را بهترمی کند.