مقاله تبیین دیدگاه تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی (مفهوم، اهداف، مراحل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تبیین دیدگاه تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی (مفهوم، اهداف، مراحل)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سینا
مقاله تربیت عرفانی
مقاله اهداف تربیت عرفانی
مقاله مراحل تربیت عرفانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ناظرحسین آبادی مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، که از نوع تحقیقات بنیادی – کاربردی است بر اساس دیدگاه عرفانی شیخ الرئیس در نمط های هشتم و نهم کتاب اشارات و تنبیهات انجام گرفته و مهمترین هدف آن استخراج و تبیین دیدگاهی در ارتباط با تربیت عرفانی از این نمط هاست که تلاش شده است به روش تحلیلی – استنباطی به سوالات ذیل پاسخی داده شود: مفهوم تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی چیست؟ اهداف تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی چیست؟ مراحل تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی چیست؟
در پایان پس از جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل محتوای کیفی، این نتیجه به دست آمده که تربیت عرفانی بر مبنای حکمت سینوی شامل دو دسته اهداف غایی و واسطه ای است؛ هدف غایی تربیت عرفانی، فناء فی الله و بقاء بالله است. و اهداف واسطه ای تربیت عرفانی عبارت است از: بصیرت، عشق، وصول به لذات باطنی، وصول به لذات عقلی و پرورش روحیه اجتماعی متربی. مراحل تربیت عرفانی نیز عبارت است از: ۱- اراده ۲- ریاضت ۳- وقت ۴- توغل ۵- استیفار ۶- انقلاب ۷- تغلغل ۸- مشیت ۹- تعریج ۱۰- تردد ۱۱- وصل.