مقاله تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص شیوه های آموزش و یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص شیوه های آموزش و یادگیری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی تحصیلات تکمیلی
مقاله تدریس
مقاله یادگیری
مقاله رویکرد کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتی خویی عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بیات علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستورپور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ریماز شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دوره های تحصیلات تکمیلی محل تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی ترین سطوح خود می باشد که در آن برجسته ترین دانش پژوهان جامعه به عالی ترین مباحث علمی می پردازند. اثربخشی شیوه های آموزشی در این یادگیری فراگیران با ایجاد شواهد نظام مند و مبتنی بر تحقیق کمتر مورد توجه بوده است. لذا این پژوهش با هدف تبیین دیدگاه ها، تجربیات و ادراکات اساتید و دانشجویان از شیوه های آموزش و یادگیری موثر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش کیفی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت نمودند. مشارکت کنندگان در ابتدا به صورت هدفمند و سپس مبتنی بر نمونه گیری نظری انتخاب شدند. با ۲۵ نفر مشارکت کننده، داده ها به اشباع رسید. مشاهده مشارکتی در کلاس های درس مدرسین و مصاحبه متمرکز با دانشجویان و اساتید روش های اصلی جمع آوری داده ها بود. از روش تحلیل محتوا بر اساس الگوی گراهایم برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش مقایسه مداوم داده ها، یافته ها تحقیق در سه حیطه ویژگی های اساتید، انتظارات دانشجویان و تعامل بین استاد و دانشجو توصیف شد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش بازبینی برنامه های آموزشی به منظور کاربرد روش های نوین تدریس در جهت ارتقاء یادگیری و رضایتمندی دانشجویان را پیشنهاد می کند.