مقاله تبیین جامعه شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تبیین جامعه شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قومیت
مقاله مدارای اجتماعی
مقاله قوم مداری
مقاله جامعه پذیری قومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی سیدصمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برقراری ارتباط با انسان های دیگر از نیازهای ذاتی و فطری انسان هاست و ازآنجاکه تفاوت های عمیقی به لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین انسان ها وجود دارد، یگانه راه برقراری ارتباط سالم وجود مدارای اجتماعی بین آنهاست.
هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه مدارای اجتماعی و ابعاد آن دربین اقوام گوناگون شهر اصفهان بوده است. بدین منظور، با انجام پیمایشی در این زمینه و مصاحبه با ۳۹۸ نفر از شهروندان اصفهانی بالای ۱۸ سال مشخص شد متغیر قومیت، جامعه پذیری قومی، قوم مداری و سرمایه فرهنگی مدارای اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. قوم مداری و نیز جامعه پذیری قومی ارتباطی معنادار و منفی با مدارای اجتماعی دارند. میزان مدارای اجتماعی دربین اقوام ایرانی، به مقدار ۲٫۷۶، کمی بالاتر از سطح میانگین (در دامنه ۱ تا ۵) است. میزان قوم مداری در بین اقوام تحت مطالعه بالاتر از سطح میانگین است و اقوام در مدارا و پذیرش یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.