مقاله تبیین جامعه شناختی دموکراسی، مطالعه تطبیقی میان کشوری با رویکرد فازی از سال ۱۹۹۰-۲۰۱۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۲۱۵ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: تبیین جامعه شناختی دموکراسی، مطالعه تطبیقی میان کشوری با رویکرد فازی از سال ۱۹۹۰-۲۰۱۰
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فازی
مقاله تحلیل تطبیقی
مقاله تاریخی
مقاله دموکراسی
مقاله نابرابری
مقاله منابع غیر رانتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری دموکراسی است. چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است که مولفه های سرمایه اجتماعی و نابرابری مازسوی در توزیع درآمد و درآمدهای غیر رانتی شرط لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی فازی میان کشوری است. جمعیت تحقیق مجموعه ۱۵۶ کشوری است که در فهرست بانک جهانی دارای داده اند، اما در هر تحلیل با توجه به داده های مفقوده تعداد موارد با هم متفاوت است. روش داوری فرضیه ها، فازی و نرم افزار مورد استفاده spss، Exel و Fs/QCAf است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه میان فازی مجموعه ای، دلالت برآن دارند در بیش تر موردها، اعتماد متقابل و درآمدهای غیررانتی شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی بالا و نابرابری مازسوی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. بررسی مسیرهای علی شرط کافی برای وقوع نتیجه نشان می دهد سه مسیر جداگانه برای رخداد دموکراسی وجود دارند که هرکدام از این مسیرها شرط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی می شوند. وجه مشترک این سه مسیر مشارکت مدنی بالا و درآمدهای غیر رانتی است.