مقاله تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله آموزش
مقاله حرفه ای شدن
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی هزاوه محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به نظر می رسد که پرستاران تازه فارغ التحصیل، توانمندی های لازم را طی تحصیل کسب نمی کنند و این امر در آمادگی حرفه ای آنان به عنوان پرستاران تازه کار ایجاد اختلال می نماید. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران تازه کار در مورد آمادگی حرفه ای آنان پس از فارغ التحصیلی صورت گرفته است.
روش: این یک مطالعه کیفی است که برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، پرستاران تازه کار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک بودند. نمونه گیری هدفمند انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های انفرادی نیمه ساختاری صورت گرفت که در نهایت ۱۶ پرستار تازه کار و ۴ پرستار با سابقه در پژوهش شرکت نمودند.
یافته ها: طی تحلیل داده ها ۳ درون مایه و ۸ طبقه پدیدار شدند. درون مایه ها و طبقات استخراج شده شامل چالش های آموزش (چالش های آموزش نظری، چالش های آموزش بالینی، و گسست آموزش و بالین)، ویژگی های مربی (دانش و مهارت مربی و چالش مربی در برقراری ارتباط) و شرایط دانشجو (انگیزه و علاقه دانشجو، تجارب کاری دوره دانشجویی، و مسایل اقتصادی دانشجو) می باشند.
نتیجه گیری: آمادگی حرفه ای دانشجویان فارغ التحصیل از مباحث پرچالش می باشد. در پژوهش حاضر، مشارکت کنندگان معتقد بودند که چالش های موجود در آموزش نظری و بالینی در دوره دانشجویی، دانش و مهارت مربیان و انگیزه دانشجویان پرستاری مواردی هستند که می توانند بر آمادگی حرفه ای پرستاران تازه کار تاثیرگذار باشند. با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد برنامه ریزی لازم جهت رفع مشکلات مطرح شده می تواند موجبات آموزش صحیح و ایجاد صلاحیت و مهارت های لازم در دانشجویان پرستاری جهت ایفای نقش به عنوان پرستاران تازه کار را فراهم آورد.