مقاله تبیین تجارب پرستاران بازنشسته از وضعیت سلامتی طی دوران بازنشستگی: تحلیل محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب پرستاران بازنشسته از وضعیت سلامتی طی دوران بازنشستگی: تحلیل محتوا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب
مقاله پرستاران بازنشسته
مقاله سلامتی
مقاله درماندگی
مقاله بازنشستگی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار منیر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بازنشستگی دوران حساسی از زندگی است و توجه به وضعیت سلامتی و نیازهای بازنشستگان یک ضرورت اجتماعی می باشد که به طور عمده مورد غفلت قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، تبیین تجارب پرستاران بازنشسته از وضعیت سلامتی طی دوران بازنشستگی بود.
روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی بود که در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شد و ۲۳ مشارکت کننده در سمنان طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ با سوالات باز مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها به صورت دیجیتالی ضبط و بلافاصله کلمه به کلمه نوشته شد و به روش تحلیل محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با تجزیه و تحلیل یافته ها از مجموع مضمون های استخراج شده، مضمون اصلی «درماندگی» انتزاع شد. زیرطبقات درماندگی شامل «تحلیل توان جسمی»، «خلا عاطفی»، «منزلت اجتماعی ناکافی» و «استیصال معیشتی» بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، مادی و معنوی را بر اساس تجارب پرستاران بازنشسته تبیین نمود. این عوامل می تواند مفهوم توجه به نیازهای سلامتی بازنشستگان را برای مسوولین و برنامه ریزان بازنشستگی روشن نموده و مداخلات لازم نسبت به حمایت از آنان، به منظور حفظ و ارتقای سلامتی را تسهیل نماید تا جهت بهبود سلامت بازنشستگان در جامعه قدم های موثری برداشته شود.