مقاله تبیین تجارب جنسی زنان در دوره بارداری و شیردهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب جنسی زنان در دوره بارداری و شیردهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله شیردهی
مقاله رفتارهای جنسی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنا سامیه
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا (مهستی)
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری، شیردهی، مراقبت از فرزند و اشتغال از جمله عواملی هستند که روابط جنسی زنان را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب جنسی زنان در دوران بارداری و شیردهی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه با رویکرد کیفی، رفتار جنسی مادران در دوران بارداری و شیردهی مورد بررسی قرار گرفت. ۳۰ مادر شیرده دارای کودک ۲۴-۴ ماهه بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار استفاده شد. مادران در یک گفتمان تعاملی، تجربیات جنسی خود را در بارداری و شیردهی مطرح کردند. مصاحبه ها ضبط، دست نویس، کدگذاری و طبقه بندی شد و بر اساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی آنالیز شدند.
یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها، یک مضمون اصلی «تغییر در رفتارهای جنسی» و ۴ مضمون فرعی «کم شدن میل جنسی، از دست دادن خلوت، وظایف مادری، رعایت همسر» استخراج شد. زوجین در این دوران، محور توجه خود را به جنین، شیردهی و نوزاد معطوف کردند. تغییر در تعاملات جنسی، خدشه ای بر روابط زوجین به وجود نیاورد.
نتیجه گیری: از آنجایی که محوریت توجه مادران در دوران بارداری و شیردهی بر جنین، شیردهی و نوزاد بود، کاهش فعالیت های جنسی، روابط زوجین و کیفیت زندگی را مختل نساخت.