مقاله تبیین تجارب اعضا تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده در شهرستان اراک در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب اعضا تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده در شهرستان اراک در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشک خانواده
مقاله مطالعه کیفی
مقاله تیم سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدشهریار
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله اصلاحات ایجاد شده در نظام سلامت ایران برنامه پزشک خانواده است که از سال ۱۳۸۴ در کشور به اجرا درآمد. این مطالعه با هدف تبیین تجارب پزشکان خانواده و اعضای تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده انجام گردید.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق فردی (نیمه ساختار یافته) با سه گروه از پزشکان (۱۵ نفر)، ماماها (۱۵ نفر) و بهورزان (۲۵ نفر) انجام و تجارب آنان در مورد منافع عمومی برنامه پزشک خانواده سوال شده است. در مجموع ۵۵ مصاحبه صورت گرفت. نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام و برای تجزیه و تحلیل از روش آنالیز محتوا با رویکرد قراردادی استفاده شده است.
نتایج: در این مطالعه از واحدهای معنی خلاصه شده ۳۷۶ کد استخراج شد که پس از ادغام کدهای مشابه، تعداد آنها به ۳۰ کد کاهش یافت که در درون مایه منافع عمومی بطور کلی ۲ طبقه اصلی شامل (منافع بهداشتی درمانی- منافع اقتصادی) و ۴ زیر طبقه شامل (افزایش سطح شاخص های بهداشت عمومی و بهبود مراقبتها، پرونده سلامت، وجود بیمه برای روستاییان و کم شدن تعداد مراجعات به پزشکان متخصص) ایجاد شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش استفاده از پرونده های الکترونیکی بجای پرونده های سنتی با هدف دسترسی سریعتر پزشکان به اطلاعات بیماران و ارتقاء کیفی ارائه خدمات و همچنین ارایه برخی از تسهیلات به اعضای شاغل در تیم سلامت جهت افزایش انگیزش شغلی پیشنهاد می شود.