مقاله تبیین تجارب اداری – رفاهی مربیان و رابطین بهداشت در قطع ارتباط با مراکز مجری برنامه در استان مرکزی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۳۴ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب اداری – رفاهی مربیان و رابطین بهداشت در قطع ارتباط با مراکز مجری برنامه در استان مرکزی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربیان
مقاله رابطین بهداشت
مقاله قطع ارتباط
مقاله تجارب اداری رفاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت حضور رابطین در برنامه های بهداشتی و اینکه در سال های اخیر شاهد کاهش میزان همکاری و یا قطع ارتباط آن ها با مراکز بهداشتی درمانی هستیم، لذا مطالعه ای کیفی با هدف تبیین تجارب اداری – رفاهی مربیان و رابطین بهداشت در قطع ارتباط آنان با مراکز مجری برنامه در استان مرکزی طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش کیفی می باشد که شرکت کنندگان آن شامل رابطین شاغل به تعداد ۶۰ نفر، قطع همکاری کرده ۲۰ نفر و مربیان آنان ۳۵ نفر بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از بحث متمرکز گروهی و از مصاحبه انفرادی نیمه ساختاریافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
یافته ها: از تحلیل متن مصاحبه ها، مفاهیم کلیدی زیر در دو طبقه اصلی رفاهی و اداری استخراج گردید. در طبقه رفاهی، امکانات درمانی، هدایا، استخدام و اردو و در طبقه اداری، اعتبارات، وضعیت مربیان، پست سازمانی و آشناسازی به دست آمد.
نتیجه گیری: بیان انتظارات از رابطین در هنگام انتخاب آنان می توانند در ماندگاری آنان تاثیر زیادی داشته باشد. همچنین برگزاری نشست های نمایندگان رابطین با مسوولین به منظور بیان مشکلات و ارائه راهکارها، برگزاری مراسم و فراهم نمودن بستر مناسب از طریق جذب منابع مالی جهت حمایت از برنامه رابطین و تقدیر از ایشان و ارتقاء سطح تحصیلات رابطین و مربیان و ایجاد پست های سازمانی جهت مربیان می توانند در افزایش حضور و ارتقاء برنامه رابطین بهداشت موثر باشد.