مقاله تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه های کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه های کسب و کار
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم TOPSIS
مقاله تصمیم گیری های چند شاخصه MADM
مقاله تصمیم گیری های چند هدف MODM
مقاله تصمیم گیری های چند معیاره MCDM
مقاله اولویت بندی
مقاله شاخص های عملکردی مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: براتی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف اولویت بندی فروشگاه های زنجیره ای سازمان اتکا، بر اساس کلیه اطلاعات و شاخص های عملکرد مالی، تهیه و برای اولویت بندی از مدل تصمیم گیری های چند شاخصه ای استفاده شده است. در تصمیم گیری های پیچیده، بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار و شاخص استفاده می شود. در این تحقیق، در انتخاب مدل تصمیم گیری چندشاخصه «MADM»، از مدل جبرانی و سازشی استفاده شده است که تکنیک تعیین اولویت ترتیبی مشابه به پاسخ ایده آل و با توجه به ویژگی های سودمندی بالا است، از جمله ویژگی های این مدل، دارا بودن قواعدی است که مبادله بین شاخص ها در آن مجاز است. یعنی تغییر کاهنده در یک شاخص می تواند توسط تغییر افزاینده در شاخص دیگر جبران بشود. اقلام صورت های مالی و نسبت های مورد استفاده در تحقیق به صورت همزمان جهت بهینگی حالت کاهنده و افزاینده دارند، این مدل، کاملا پاسخگوی اهداف تحقیق است. شاخص های انتخاب شده در اولویت بندی فروشگاه ها متضمن شاخص های دارایی ها، بدهی ها، فروش، بهای تمام شده، سودوزیان، نسبت جاری، نسبت بدهی ها، نسبت گردش کل دارایی ها، نسبت سرمایه گذاری و نسبت سود خالص است. نتایج مطالعه پس از اجرایی نمودن الگوریتم TOPSIS به کمک نرم افزار matlab، نشان می دهد که مبنای مناسبی جهت اولویت بندی ایجاد شده است.