مقاله تبیین آرای تربیتی ملا احمد نراقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تبیین آرای تربیتی ملا احمد نراقی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت و تعلیم اسلامی
مقاله اندیشه های تربیتی فاضل نراقی
مقاله اهداف تربیت در اسلام
مقاله اصول تعلیم وتربیت اسلامی
مقاله روشهای تربیتی اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادی آرانی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی آرا و اندیشه های تربیتی ملا احمد نراقی (فاضل نراقی) می پردازد. این تحقیق از نوع نظری و روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل اسنادی، و در این جهت منابع و مراجع موجود و مرتبط با آرا و اندیشه های نراقی مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این راستا یافته های پژوهش دلالت دارد بر اینکه از نظر نراقی تعلیم و تربیت اهمیت ویژه و جایگاه بسیار رفیعی در زندگانی انسان دارد. از نظر او اهداف تربیت شامل سعادت انسان، کسب معرفتهای اخلاقی، پرورش عقل ورزی و تفکر، اصول تربیت شامل اصل کرامت ذاتی انسان، تقدم تزکیه بر تعلیم، فعالیت، تفرد و تدریج، روشهای تربیتی شامل تلقین به حفظیات و تمرین و تکرار، روش مباحثه و گفتگوی علمی، روش محبت ورزی و روش الگویی (اسوه ای) است.