مقاله تبیینی از چند مساله فلسفی در علم اقتصاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی و بودجه از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تبیینی از چند مساله فلسفی در علم اقتصاد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم اقتصاد
مقاله فلسفه
مقاله انتولوژی
مقاله اپیستمولوژی
مقاله متدولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پاداش حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشا رفتار اقتصادی مسایل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مساله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش – واقعیت، ریاضی سازی و کمی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.