مقاله تبیینی از مبانی نظری اندیشه مرجعیت زدایی اخلاقی پسا ساختارگرا و نقد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: تبیینی از مبانی نظری اندیشه مرجعیت زدایی اخلاقی پسا ساختارگرا و نقد آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق و غرب
مقاله مرجعیت زدایی
مقاله پساساختارگرایی
مقاله صورتهای مرجعیت اخلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناهان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله ضمن توصیف و توضیح روند ظهور و بروز اندیشه مرجعیت زدایی در اخلاق در بستر اندیشه های فلسفی غرب با تاکید بر رویکرد پساساختارگرایی به تبیین مقوله مرجعیت زدایی با معرفی سه تجلی «ایده، متن و شخص» به عنوان صورتهای مرجعیت اخلاقی پرداخته، پیامدهای مرجعیت زدایی اخلاقی را مورد نقد قرار می دهد. براورد پژوهش این است که نگاه های نسبی گرایانه به ارزش، موجب تزلزل در استحکام مرجعیت اخلاقی می شود؛ اما به نفی مطلق مرجعیت نمی انجامد در حالی که نگاه کثرت گرای پساساختارگرایی با نشانه گرفتن بنیان ارزشها به ساختارشکنی از مرجعیت می پردازد و مرجعیت اخلاقی را از اساس ویران می سازد.