مقاله تبیینی از علل تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و بودجه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تبیینی از علل تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحولات گفتمانی در ایران
مقاله تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله نظریه نهادگرایی گفتمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی زاده سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکونسبتی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکنون سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه تبدیل شده است و با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در کشور ما، در سند بیست ساله کشور نیز درباره تلاش برای ارتقای آن بحث شده است. یکی از مباحث مهم مربوط به سرمایه اجتماعی، تغییرات و نحوه شکل گیری آن است که بررسی و درک این موضوع، برای ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهی به تحولات سرمایه اجتماعی ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد با وجود وقوع پدیده هایی نظیر انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزایش میزان تحصیلات – که همگی بر اساس نظریه های موجود، عوامل موثر بر رشد سرمایه اجتماعی محسوب می‎شود – سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع با اتکاء بر نظریه های نهادی و گفتمانی، به بیان چارچوب نظری جدیدی می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران، تغییرات گفتمانی است و کاهش آن را نیز می توان بر اساس این موضوع تحلیل کرد.