مقاله تبیینی از جبرگرایی روان شناختی و اختیارگرایی جامعه شناختی نزد مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تبیینی از جبرگرایی روان شناختی و اختیارگرایی جامعه شناختی نزد مولانا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبر
مقاله اختیار
مقاله مولانا
مقاله مسوولیت
مقاله جباری
مقاله اضطراب
مقاله سببیت
مقاله مقضی
مقاله صدفه
مقاله فاتالیسم
مقاله هگل
مقاله قدرت
مقاله ابتهال
مقاله زاری
مقاله ولتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری تبار حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بزرگ ترین دشواری اختیار، تردید و اضطراب ماست، اما آفت بزرگ جبر، بی مسوولیتی است. مولانا با جمع اختیار و جبر، نظریه ای را بنیان می نهد که خود آن را جباری می نامد. معنی جباری نزد مولانا، پذیرش جبر است از منظر روان شناختی و قبول اختیار از نظرگاه جامعه شناختی؛ نزد خود بپذیر که هر آن چه رخ داده باید می بوده و بدین سان نه از خود متنفر باش، نه از دیگری. لیکن هم مسوولیت رفتار خود را آگاهانه بپذیر و هم مسوولیت دیگری را از او بخواه.