سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما مهدیزاده نادری – کارشناس ارشد گرافیک

چکیده:

ارتباطات شاخص ترین عامل روابط بین انسان ها و فرهنگهای مختلف و تبلیغات بزرگترین ابزار آن در راستای انتقال و تبادل اطلاعات درحوزه های علمی آموزشی، اجتماعی فرهنگی و … به شمار می رود تبلیغات در شهرهای پرجمعیت به لحاظ پیچیدگی و گستردگی روابط محسوس تر و بطور روزمره افراد در سطح شهر اعم از خیابان ها ، بزرگ راه ها ، میادین، پلهای عابر پیاده ایستگاه های مترو و تاکسی، عرشه های پل به وسیله انواع تبلیغات محیطی با حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها روبرو می شوند که گاهی به دلیل تراکم، تجمع و عدم رعایت استانداردها و تنوع مفاهیم مخاطبین دچار سردرگمی می شوند. کارشناسانمعتقدند که سطوح تبلیغی که بیشترین سهم آن متعلق به تابلوهای تبلیغاتی در ابعاد مختلف است برعملکرد رانندگان آلودگی بصری، حواس پرتی راننده تصادفات و تخلفات و … تاثیر گذار است.