سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن اصغری نکاح – دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی- استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کودکان استثنایی نسبت به همسالان عادی خویش از جنبه های شناختی، هیجانی، اجتماعی، حسی- حرکتی و عصب شناختی دارای تفاوت های کمی و کیفی مختلفی می باشند و چنین تفاوت هایی فرصت بی بدیلی را برای نظریه پردازی و بکاربستن و آزمونگری یافته های مطالعات علوم شناختی فراهم آورده است. کودکان استثنایی به عنوان یکی از گروه های هدف اصلی، مطالعات علوم شناختی و از مخاطبان ویژه کاربرد یافته های این حوزه می باشند و مرور پیشینه علوم شناختی نشان می دهد پژوهش بر روی آنها در پیدایش و گسترش ایده های نظری و کاربردی علوم شناختی از جایگاه ویژه ای داشته است، بعبارتی گروه های مختلف کودکان استثنایی از جمله کودکان کم توان ذهنی (MR)، کودکان سرآمد و تیزهوش، کودکان دارای اختلالات ویژه یادگیری (SLD)، اختلالات طیف اتیسم (ASDs)، کودکان آسیب دیده شنوایی و بینایی و کودکان دارای اختلالات رفتاری هیجانی (EBD)، از جمله گروه های اصلی مطالعات شناختی بوده اند و برنامه های آموزشی و درمانی کودکان استثنایی نیز با یافته ها و پژوهش های علوم شناختی ارتباط قابل ملاحظه وسیعی دارد به گونه ای که می توان گفت بین علوم شناختی و حوزه کودکان استثنایی تعامل و منافعی دو سویه برقرار گردیده است.