سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا رضائی – دانشگاه پیام نور مشهد
محمد حکیمی – دانشگاه پیام نور مشهد
هادی عربشاهی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روش کریستالیزه کردن سولوومگنتیک یکی از روشهای شناخته شده جهت تهیه ترکیبات خالص در شیمی معدنی بیوشیمی شیمی آلی و فیزیک میباشد. در این روش با توجه به میدان مغناطیسی اعمال شده اقدام به تحریک هسته های بلوری در محلول نموده و این امر باعث تهیه بلورهای خالص و منظم جهت شناسایی های تکمیلی x.r.d می شود. در این تحقیق نمک فلزات واسطه ی کبالت و منگنز با روش کریستال گیری و با تکنیک x.r.d شناسایی و ثابت می شود.