سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیضاء
مجید شریفی تهرانی – دانشگاه شهرکرد
فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. یک گیاه چند ساله از خانواده بقولات Fabaceae است که بواسطه دارا بودن ترکیبات ثانویه دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم خود در دنیا حائز اهمیت است اما به دلیل توسعه زیاد ریشه و ریزوم موجب کاهش محصولاتدر مزارع و باغات می گردد سطح زیرکشت گیاهان دارویی در کشور ۶۶ هزار هکتار است که از این مقدار سهم شیرین بیان صفر است بالاترین میزان تولید گیاهان دارویی سال ۸۵ درعرصه های کشور با ۲۸۴۲۰۰۰ کیلوگرم و بالاترین حجم صادرات گیاهان دارویی مربوط به گیاه شیرین بیان است اما به دلیل برداشتهای بی رویه روندتولید آن رو به کاهش است و رویشگاههای طبیعی آن در معرض خطر قرار دارند. درمناطقی از کشور شیرین بیان به عنوان علف هرز شناخته شده است. و مستعد کشت این گیاه می باشد