سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جانی – استادیار دانشکده فنی مهندسی گلپایگان
بهروز صفری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

چیلرهای جذبی تک اثره امروزه درکشور بدلیل وجود پتانسیل تولید داخلی آن به تعدادزیاد و قابل توجهی درصنعت تهویه مطبوع مورد استفاده قرارمیگیرد این نوع چیلرها بدلیل راندمان پایینی دارد (COP=0.725)ازیک طرف باعث به هدررفتن منابع انرژی فسیلی و تلفات آب بهداشتی و ازطرف دیگر باعث آلودگی محیط زیست می شوند هدف ازپروژه پژوهشی حاضر بررسی انواع چیلرهای جذبی دواثره و مقایسه عملکرد ترمودینامیکی آنها و ارایه راهکارعملی برای افزایش راندمان چیلرهای جذبی تک اثره و تبدیل چیلر جذبی تک اثره به چیلرجذبی دواثره می ب اشد براساس تحقیقات صورت پذیرفته درسالهای اخیر و با بررسی انواع چیلرهای جذبی دو اثره جریان موازی جریان سری نوع اول جریان سری نوع دوم و جریان دوگانه مشخص میگردد که برای تبدیل چیلر های جذبی تک اثربه به چیلرهای جذبی دواثره و افزایش ضریب عملکرد آنها تا راندمان چیلرهای جذبی دو اثره (COP=1.2 استفاده ازچیلر جذبی تک اثره فشار و دمای بالا بصورت جریان دوگانه روشی عملی درکشور برای تبدیل چیلرهای جذبی تک اثره به چیلرهای جذبی دواثره می باشد.