سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مهدی خانی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده برق،تهران
محمد حسین کهایی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده برق،تهران

چکیده:

دراین مقاله به بیان الگوریتمی برای محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه برداری غیرخطی می پردازیم تفاوت اصلی این روش با تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی در فرکانس بین های فرکانسی است به گونه ای که در دومی لازم است فاصله فرکانسی بین ها برابر باشد اما درالگوریتم پیشنهادی این محدود وجود ندارد وچینش بینهای فرکانسی به هر صورتی می تواند انتخاب گردد به عبارت دیگر در تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی از محور فرکانس بصورت خطی و یکنواخت نمونه برداری می شود اما در الگوریتم پیشنهادی نمونه های فرکانسی بصورتغیرخطی و غیریکنواخت قابل انتخاب می باشند از آنجایی که تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی و عکس آن حالت خاص الگوریتم پیشنهادی می باشند لذا به آن GSTFT و بهعکس آن IGSTFT می گوییم