سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صدوقی – دانشجوى کارشناسى ارشد مهندسى سازه، دانشگاه ملایر
جلال اکبری – استادیار مهندسى عمران، دانشکده مهندسى عمران و معمارى، دانشگاه ملا

چکیده:

تمامی نیروهای واقعی، ماهیت دینامیکی دارند که تحلیل و بکارگیری این بارها در عمل پیچیده و گاهی با ابزارهای معمولی غیرممکن می نماید. بارهای استاتیکی بدلیل سهولت در آنالیز می توانند جایگزین مناسبی برای بارهای دینامیکی به شرط حفظ همان پاسخهای اولیه دینامیکی باشند.استفاده از این بارها در بهینه سازی سازه ها که نیازمند عملیات محاسباتی فراوانی است، گزینه مناسبی خواهدبود. در این مقاله، برای تبدیل بارگذاری لرزه ای ) به صورت شتابنگاشت( به بارهای معادل استاتیکی بر پایه جابجایی، برنامه کامپیوتری براساس روشهای المان محدود توسعه شده است. محاسبه بارهای معادل استاتیکی با استفاده از یک زیر مساله بهینه سازی انجام شده است. بزرگترین مزیت اینکار سهولت استفاده از آن در بهینه سازی سازه ها در برابر بارهای دینامیکی است. این برنامه قابلیت انجام تحلیل دینامیکی با روشهای آنالیز مودال و نیومارک را دارا می باشد.نحوه انجام کار و روند محاسبات بار استاتیکی معادل برای یک سازه های پیوسته تحت بارگذاری لرزه ای با استفاده از مثالهای عددی نشان داده شده است.