سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رزاقی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز
علیقلی نیایی – دکتری تخصصی
داریوش سالاری – دکتری تخصصی

چکیده:

تاثیر دمای واکنش و زمان پرشدن برای تبدیل اتانول به الفین های سبکه برروی کاتالیست ساپو-۳۴ بصورت تجربی درراکتور لوله ای همدما درمقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت با تغییر دمای واکنش از ۳۷۵ تا ۴۲۵ درجه سانتیگراد به عنوان یک عامل موثر درتوزیع محصولات می توان به درصدهای مختلفی از اتیلن به عنوان محصول اصلی واکنش دست پیدا کرد با افزایش زمان پرشدن از ۰/۰۰۹تا۰/۰۵۴ گرم کاتالیست به گرم اتانول برساعت میزان تبدیل اتانول افزایش پیدا می کند و بازده اتیلن با افزایش زمان تماس افزایش پیدا می کند بازده سایر الفین ها با تغییر زمان پرشدن تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند. متان به عنوان محصول جانبی واکنش ازتجزیه اتانول حاصل میشود که این واکنش تجزیه برروی سایت های بازی کاتالیست ساپو-۳۴ به عنوان واکنش رقابتی برای تولید الفین ها میتواند تسریع شود.