سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان اردبیل
مرضیه ابوطالبی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر
مریم سلاجغه – کارشناس هواشناسی کشاورزی هواشناسی استان کرمان

چکیده:

تبخیر و تعرق به مجموع ابی که از کلیه سطوح و یا از طریق گیهان به بخار آب تبدیل صورت گیرد گفته می شود. اندازه گیری تبخیر و تعرق در شرایط طبعی یکی از مهم ترین عوامل در تخمین و مدیریت منابع اب و یکی از راههای اتلاف منابع ابی می باشد که برای حل کردن تعدادی مشکلاتتئوریکی در زمینه هیدرولوژی است در برنامه ریزی آبیاری داده های تبخیر و تعرق عموما اساس تخمینها را تشکیل می دهد . ایستگاه هواشناسی اردبیل در طول جغرافیایی ۱۷ ۴۸ و عرض جغرافیایی ۱۵ ۳۸ با ارتفاع ۱۳۳۲ متر از سطح دریا واقع شده است که متوسط بارندگی ان ۳۱۰ میایمتر می باشد. آنچه در ایستگاه هواشناسی مورد بررسی قرار می گیرد تبخیر سطحی است. امروزه از دیدگاه هیدرولوژی تبخیر از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین بررسی و ارائه راهکارهای عملی پیشگیری از اتلاف منابع ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر است بطوریکه در سراحی سدهای مخزنی تامین نیاز ابی گیاهان برنامه ریزی در کاهش تلفات تبخیر نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می نماید. در این مقاله سعی شده میزان تبخیر پتانسیل از چند روش تجربی برآورد و با تبخیر واقعی طشت تبخیر مقایسه و بهترین روش شناسائی و توصیه گردیده است.