مقاله تببین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان : یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: تببین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان : یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز محتوا
مقاله تلاوت قران
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهستانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقی نیره
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب امتحان پدیده شایعی در میان دانشجویان و از جمله مشکلات نظام آموزشی محسوب می شود. طبق آموزه های دینی اسلام، ارتباط معنوی با خداوند باعث آرامش دلها میشود و از اضطراب جلوگیری می کند . در همین راستا این مطالعه با هدف تببین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.
روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و رویکرد آنالیز محتوا صورت گرفت و جهت جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه استفاده شد. مطالعه با نمونه گیری هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با نمونه گیری نظری ادامه یافت. تعداد ۲۳ نفر به مدت ۲ ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل مداوم مقایسه ای استفاده گردید.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کنترل اضطراب امتحان، تقویت ظرفیت فردی، اثر گذاری آوا و معانی قرآن و اثرات نهایی تاثیر قرائت قران به عنوان کدهای سطح سوم ناشی از تاثیر انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان و همچنین «تاثیر قرائت قرآن بر تمامی ابعاد اضطراب امتحان و ارتقای ظرفیت های فردی» به عنوان تم یا درون مایه اصلی این مطالعه پدیدار شد
نتیجه گیری :در این پژوهش، تجارب ناشی از تاثیر قرائت قرآن در کنترل اضطراب امتحان با رویکرد کیفی نسبت به روش کمی، با ژرفای بیشتری مورد شناسایی قرار گرفته اند. «تاثیر قرائت قرآن بر تمامی ابعاد اضطراب امتحان و ارتقاء ظرفیت های فردی» به عنوان درون مایه اصلی این مطالعه، یک یافته بسیار مهم و کاملا منطبق برکلام خدا در قرآن است. بنابراین به منظور بهره گیری بیشتر از الطاف و نعمت های الهی که در آیات آسمانی قرآن تجلی کرده است، قرائت قرآن به تمامی دانشجویان به خصوص در ایام امتحانات پیشنهاد می گردد.