سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک پناهی – دکترای معماری و استاد یار گروه معماری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فریبا تقی شاهبازی – کارشناس ارشد شهرسازی-مدرس دانشگاه

چکیده:

هزاران سال است که بشر با مشکل انرژی روبرو بوده و قدمت ان حداقل به فرهنگ های یونان و رم باستان بازمی گردد. یونانیان و رومیان هرکدام به نوبه خود روش های طراحی پایدار با بحران انرژی را در دستور کار خود داشتند. این پژوهش سعی در شناخت تبار شناسی بحران انرژی و جایگاه ان در معماری رم باستان دارد. چارچوب نظری این تحقیق (طراحی معماری بر اساس معماری پایدار) است که عموما به چگونگی طراحی معماری در راستای حس مکان، بهینه سازی مصرف سوخت و روش های خاص طراحی اقلیمی مربوط می شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بکارگیری مفاهیم ، ابزارها و رویکردهای تحلیلی که این نظریه در دسترس ما قرار می دهد ، بحران انرژی و تاثیر گذاری ان بر طراحی معماری تحلیل شود. روش پژوهش در این تحقیق به صورت نحلیلی و توصیفی با تلفیقی از تحقیق کیفی (از نمونه مورد مطالعه به نظریه) و کمی (از نظریه به نمونه مورد مطالعه) می باشد. فرایند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که بحران انرژی هزاران سال است که دغدغه بشر بوده و در رم باستان با روش های خاصی در طراحی معماری تاثیر گذار بوذه است و جهان باستان با معماری پایدار خود می تواند راهگشای ایندگان باشد.