مقاله تبارشناسی «وای» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تبارشناسی «وای»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وای
مقاله ایزد باد
مقاله اساطیر هند و ایرانی
مقاله ثواشه
مقاله وای به و وای بد
مقاله گاهان
مقاله اوستا
مقاله رام
مقاله یشت ها
مقاله آسمان/ زمین
مقاله میانجی
مقاله تفسیر
مقاله بادهای چهارگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی شروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این نوشتار تحول سیمای «ایزد وای» و تکامل دلالت های مفهومی منسوب به وی مورد بررسی واقع شده است. ابتدا «سیمای وای» در اساطیر هند و ایرانی وارسی شده، و بعد چگونگی اخلاقی شدن این ایزد و دگردیسی او در منابع اوستایی مورد تحلیل قرار گرفته است.بعد از آن شرحی درباره ایزدان همسان با وای به دست داده می شود. یعنی از همسانی ها و تفاوتهای وای با ثواشه، رام و دیوهایی مانند استویدات سخن به میان می آید.شواهدی برای مربوط دانستن اصطلاح عامیانه «وای بر تو/ ای وای» با این ایزد ارائه می شود. آن گاه درباره نقش میانجی گرانه ایزد باد و خویشکاری او به عنوان نیرویی که میان آسمان و زمین حایل است، شرحی به میان می آید. در نهایت دلالت های افسانه آمیز وابسته به مفهوم باد که در عصر اسلامی وجود داشته و در تفسیرهای قرآن راه یافته است، تحلیل می شود.