سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا دهنار صیدی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهندس

چکیده:

هدف این مقاله بیان روشن شش سیگمای ناب و عوامل مرتبط با آن می باشد. ابتدا، به معرفی تاریخچه شش سیگما و تولید ناب ۱ توجه شده، سپس به ترتیب به تشریح شش سیگما و تولید ناب و نیز چگونگی پیاده سازی و مزایای آنها پرداخته و آنگاه راه حل های شش سیگما، تفکّر ناب و تئوری محدودیت ها را اجمالاً با هم مقایسه کرده ام. پس از آن به معرّفی شش سیگمای ناب پرداخته ام. در بخش ۶ مقاله بکارگیری وهمگرایی تؤام شش سیگمای ناب و مدلمرجع عملیات زنجیره تأمین را تفسیر نموده و در بخش ۷ هم افزایی ۳ حاصل از بکارگیری فنون مرتبط با شش سیگمای ناب را برای حصول به آرمان های ورای سیگمای ناب تبیین نموده ام. در نهایت نیز نتیجه گیری صورت گرفته است