مقاله تاکسونومی عددی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: تاکسونومی عددی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله اصول و روشف شاخص سازی
مقاله تحقیقات اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساروخانی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی والا ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: رستم زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دغدغه همه دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رهایی از مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از فقر، بی سوادی، بیکاری، تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و برقراری امنیت و عدالت اجتماعی به منظور پایداری جامعه و توسعه یافتگی است. بنابراین، ناگزیر از اتخاذ سیاست های مناسبی برای تخصیص منابع و امکانات موجود جامعه به بخش های مختلف اقتصادی، آموزشی، درمانی، تفریحی و… هستند. بدیهی است برای تحقق این امر، تعیین درجه اولویت و مزیت هریک از بخش های مختلف، گام نخست و لازم به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات است. چنانچه در حوزه مطالعات اجتماعی رده بندی صورت نگیرد، امکان مقایسه و برنامه ریزی برای توسعه یافتگی امکان پذیر نخواهد بود. یکی از شیوه های علمی رده بندی برای تحقق توسعه یافتگی مناطق، تاکسونومی است. ازاین رو، این مقاله بر این موضوع متمرکز شده است تا نحوه اجرای روش تاکسونومی و بهره گیری سودمند از این روش را در رده بندی مناطق و چگونگی تعیین اولویت های هر منطقه توصیف کند. این مطالعه توصیفی است و روش آن، اسنادی با استفاده از منابع ثانویه است.