مقاله تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هیدروالکلی بابونه
مقاله اثر کاهشی بر تشنج ناشی از PTZ در موش سوری نر دارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پورطالقانی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باتوجه به مزمن بودن بیماری صرع و عوارض داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بابونه گیاهی دارویی است که در طب سنتی از آن به عنوان آرامبخش و ضد تشنج استفاده شده است.
هدف: تعیین اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر ۴۸ سر موش سوری نر سفید از نژاد NMRI در محدوده وزنی ۲۰-۲۵ گرم انجام شد. حیوانات به ۶ گروه ۸ تایی تقسیم شدند و به همه گروه ها تزریق داخل صفاقی انجام شد. گروه های کنترل منفی، سالین (۱۰mg/kg) و کنترل مثبت، فنوباربیتال (۴۰ mg/kg) دریافت کردند و به چهار گروه دیگر دوزهای ۵۰۰،۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، عصاره تزریق شد. برای ایجاد تشنج، بعد از ۴۵ دقیقه به حیوانات تمام گروه ها، PTZ (80 mg/kg) تزریق شد و زمان شروع تشنج تونیک-کلونیک و میزان مرگ و میر ۲۴ ساعته بررسی شد.
نتایج: در گروه کنترل مثبت هیچ نوع تشنج و مرگ و میری دیده نشد. در عین حال، عصاره نسبت به گروه کنترل (سالین)، زمان شروع تشنجات تونیک- کلونیک را به تاخیر انداخت. این تاخیر در دو(۶۰۰ mg/kg) ز با (P<0.05) و برای دوزهای ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم عصاره با (p<0.01) معنی دار بود. همچنین، عصاره، مرگ و میر ۲۴ ساعته را نسبت به گروه کنترل کاهش داد که این کاهش در دوزهای ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم با (p<0.01) و برای دوز ۶۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم عصاره با (p<0.05) معنی دار بود.